Sierpień 2017 r.

Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 30,24 kWp przyłączonej do sieci budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu Przykościelnym

Wartość ogólna zadania:       191 265,- zł brutto

Wysokość dofinansowania:    114 750,- zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji

Z uwagi na znaczne zużycie i koszty energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Parafii planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego o mocy 30,24 KWp.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  1. dokumentacja projektowa inwestycji wraz z uzgodnieniami;
  2. montaż konstrukcji instalacyjnej do montażu paneli pv na dachu budynku gospodarczego;
  3. montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 112 szt.;
  4. montaż infrastruktury towarzyszącej: inwerterów, rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;
  5. wykonanie połączenia energetycznego dachu budynku gospodarczego z budynkiem kościoła;
  6. zainstalowanie optymalizatorów;
  7. przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;
  8. opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pv zostanie zamontowana na dachu budynku kaplicy.

instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii. .

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Parafii.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl