Sakrament chrztu św. w naszym Kościele udzielany jest w niedziele oraz w święta i uroczystości na mszy św. o godz. 11.30.

Dziecko do chrztu św. należy zgłosić w kancelarii parafii, przynajmniej dwa tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

Dokumenty do zgłoszenia chrztu:
1. Ksero wyciągu urodzenia dziecka z U.S.C.,
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii,
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
(młodzież: świadectwo z religii i sakramentu bierzmowania),
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy,
b) żyjący na kontrakcie cywilnym,
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący,
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy.