Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwo z religii
4. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
5. Zaświadczenie z U.S.C stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.