Pogrzeb należy zgłosić w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu wydany przez U.S.C.
2. Zaświadczenie potwierdzające, że Zmarły przed śmiercią przyjął sakramenty.
3. W sytuacji kiedy zmarły zamieszkiwał na terenie innej parafii – pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Należy naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Św. za Zmarłego oraz pamiętać, że najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Św. (z przyjęciem Komunii Św. i intencji Zmarłego)